Два мобилни пункта за събиране на отпадъци ще бъдат отворени в София през месец май, съобщиха от компания "БалБок Инженеринг" - организатори на инициативата, съвместно със Столичната община и Столичния инспекторат.

Мобилният събирателен пункт за райони "Красна Поляна", "Възраждане" и "Илинден" ще бъде отворен на 11 май (четвъртък).

От 8:30 ч. до 11:30 ч. ще се събират отпадъци на ул. "Алеко Туранджа" до бл. 24 и бул. "Вардар", в район "Красна Поляна".

От 12:30 ч. до 15:30 ч. пунктът за райони "Възраждане" и "Илинден" ще се премести на ул. "Пиротска" и бул. "К. Величков", до парк "Света Троица".

Безвъзмездно ще се приемат опасни отпадъци, образувани от домакинствата. Сред тях са живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни), лакове и бояджийски материали, домакински препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки, фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Мобилният пункт за район "Красно село" ще бъде разположен в жк. Хиподрума, бул. "Цар Борис III" № 41 - на паркинга пред Общински културен институт "Красно село" на 12 май 2023 (петък), от 8:30 ч. до 14:30 ч.

През април гражданите на София имаха възможност да предадат своите опасни отпадъци на четири мобилни пункта.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столичната община и "БалБок Инженеринг", се прилага успешно на територията на общината от 2012 г.