Местните данъци и такси в София могат да се плащат от днес на каса в районните данъчни отдели, по банков път или чрез финансови посредници.

Отстъпката от 5% за данък сгради и данък автомобил може да се ползва до 30 април, ако цялата дължима сума бъде внесена наведнъж.

До края на април е крайният срок и за първата вноска на такса битови отпадъци, припомнят от дирекция "Общински приходи" на Столичната община.