През пролетната кампания по засаждане на дървесна растителност по улици, булеварди, паркове, градини и зелени ивици по транспортни трасета на територията на Столична община ще бъдат засадени над 700 броя дървета, като към днешна дата са засадени 350 броя от тях, съобщиха за БТА от дирекция "Зелена система" на общината.

Засадените дървета са от видовете липа, дъб, ясен и явор.

На територията на Столичната община към днешна дата има 74 вековни дървета. През 2022 г. е регистриран летен дъб на ул. "Джеймс Баучер", в регистъра на Министерството на околната среда и водите, видим на официалната им страница.

Усилията на Столичната община по засаждане на дървета продължават и на 7 април започва третият залесителен сезон в новата гора на София в с. Негован, където ще бъдат засадени 20 хил. фиданки до 14 май, посочиха от общината.

Инициативата "Новата гора на София - 2" в с. Негован започна през пролетта на 2022 г. Кампанията има за цел да трансформира в горска територия общо 137 дка общински непригодни земеделски земи, намиращи се в землището на с. Негован, район "Нови Искър". През този залесителен сезон планираме да засадим общо 20 хил. широколистни фиданки на площ от 30 декара. Посадъчният материал и уредите за засаждане се осигуряват от Столичната община, а за извършване на самите залесителни дейности се разчита изцяло на доброволци. Дейността се изпълнява, като част от мерките за подобряване на качеството на атмосферния въздух, припомнят от общината.

От там съобщиха, че всеки доброволец, желаещ да се включи в дейностите по залесяване, може да го направи до 14 май, всяка събота и неделя, без официалните празници, от 9:00 ч. до 16:00 ч. Столичната община осигурява на място фиданки от широколистни видове - основно цер, лопати и ръкавици.

Дейностите по организиране на инициативата се изпълняват от дирекция "Околна среда", а самото залесяване се осъществява със съдействието на лесовъдите от общинско предприятие "Управление на общински земи и гори" към Столичната община. Кампанията се реализира и със съдействието на администрацията на район "Нови Искър".

За удобството на доброволците през периода на кампанията Столичната община откри временна спирка "Новата гора на София - 2" на крайградската автобусна линия №20 за достъп до терена в землището на с. Негован, която тръгва от площад "Лъвов мост".

От началото на пролетната залесителна кампания на 2023 г., до момента, са залесени 14 330 фиданки от 760 доброволци, а кампанията продължава.

В проведените два залесителни сезона през 2022 г. в "Новата гора на София - 2" - с. Негован, са залесени 30 500 фиданки на площ от 48,8 дка, с помощта на 2510 доброволци.

Столичната община провежда различни кампании и програми за безвъзмездно предоставяне на материали, с които подкрепя гражданите за постигане на по-зелена и здрава околна среда.

Водещи инициативи през последните години са:

Кампания "Моето зелено училище" и "Моята зелена детска градина":

Целта на кампанията е да се засадят дървета в училищата и детските градини, където това е възможно и до този момент не се е случило, както и чрез увеличаването на зеленината в дворовете на учебните заведения да се подобри качеството на атмосферния въздух;

Инициатива "Гора в квартала":

Основната цел на инициативата е да се постигне повече зеленина и повече чист въздух във всеки квартал;

Инициатива "Новата гора на София":

Столичната община засажда нови горски масиви в крайградските райони на града, като част от мерките за подобряване на качеството на въздуха. Целта е създаване на зелен пояс;

Програма "Зелена София":

През 2011 година започна програма "Зелена София", чиято основна задача е облагородяване и достигане до повече зелени площи и предблокови пространства на територията на всички райони на територията на Столичната община.

На 27 март започна за 11-а година програмата "Зелена София", по която се приемат документи с проектни предложения до 17:00 часа на 28 април т.г.

От 2 май до 21 юни ще се проведат първи, втори и трети етап на класиране, след което на официалната страница на Столичната община ще бъде публикуван списък с класираните и одобрени кандидати, информират от общината.

Столичната община се грижи за преработката на зелените отпадъци и е осигурила разделно събиране и транспортиране на клони, трева, дървета от междублокови пространства и обществени паркове и градини, включително и на такива от частни дворове и градини. Разделно събраният отпадък се транспортира до инсталацията за биологично третиране на площадка "Хан Богров", изградена с европейски средства в рамките на Фаза I на проект "Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община". Инсталацията е с капацитет да приема и обработва 44 хил. тона годишно разделно събрани биоотпадъци от територията на общината. Съоръжението функционира като две отделни технологични линии - за третиране на до 24 хил. тона/год. зелени отпадъци и до 20 хил. тона/год. хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, общинските учреждения и търговските обекти.

Постъпващите в инсталацията зелени отпадъци преминават редица технологични обработки като процесът е напълно автоматизиран, икономически ефективен с висока производителност, а по време на зреенето на компостния материал не се отделят емисии. Процесът на компостиране се базира на био-химични процеси, извършвани от микроорганизми, превръщайки органичните вещества в хумус. Качественият компост е изключителна алтернатива за възстановяването на плодородния почвен слой.

След въвеждането в експлоатация на инсталацията в края на 2013 г., Столичната община разполага с капацитет да оползотворява биоотпадъците от територията си по модерен и екологосъобразен начин.

За периода 2014 г. - декември 2022 г. общото количество третирани зелени отпадъци е около 113 хил. тона, произведеният компост е около 77 хил. т., от които около 170 т. са раздадени безплатно на домакинствата на територията на общината.

Столичната община продължава и инициативата "Компостирай вкъщи", към която има голям интерес сред гражданите на София и се провежда вече за четвърти път. През 2018 г. общината предостави безплатно 2800 бр. компостери на домакинствата в столицата. Предвижда се по настоящата кампания да бъдат раздадени до две хил. бр. компостери.

Компостерите са с обем от 720 л., лесни за сглобяване и разглобяване, с множество странични отвори, осигуряващи постоянен приток на кислород и вратички в основата, които позволяват лесното извличане на компоста. Компостът представлява естествен, при това почти безплатно произведен, тор, чието внасяне в почвата подобрява нейния състав, добавят се и необходими за растежа и развитието на растенията хранителни вещества в съотношение, близко до оптималното. Той се получава в резултат на естествени биохимични процеси, водещи до разлагане на растителна маса. Компостът се приготвя от събраните в градината листа, окосена трева, всевъзможни други растителни отпадъци, отпадъци от кухнята като обелки от плодове и зеленчуци, листа от запарен чай, остатъци от кафе и др.

В периода 2 - 13 май 2023 г. компостерите, заявени от домакинствата, по настоящия етап на кампанията, ще бъдат раздавани от Столична община чрез районните администрации, където гражданите са подали своите заявления за участие.

С оглед обхващане на по-голям брой домакинства на Столичната община, които да бъдат стимулирани към намаляване на крайния битов хранителен и зелен отпадък, кампанията "Компостирай в къщи" ще продължи. Очаква се това да подпомогне изпълнението на изискванията и целите за намаляване на количеството депонирани битови биоразградими отпадъци, информират от общината.