Столична община и министерството на регионалното развитие подписват договор за изграждане, основен ремонт и реконструкция на 26 училища и детски градини в София.

Документът ще бъде парафиран от кмета Йорданка Фандъкова, министър Николай Нанков и неговия заместник Деница Николова.

Инвестицията е на обща стойност 63,6 млн. лева, като по-голямата част от тях - 58 млн. е безвъзмездно европейско финансиране.

Ще бъдат извършени основни ремонти и реконструкции, ще бъдат внедрени на мерки за енергийна ефективност и ще бъде обновена материалната база на 26 училища и детски градини, включени в Инвестиционен приоритет "Образователна инфраструктура" на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Столична община.

На събитието са поканени Витория Алиата ди Вилафранка - директор в Генерална дирекция "Регионална и селищна политика" на Европейската комисия, и Андриана Сукова - заместник-генерален директор на Генерална дирекция "Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване" в ЕК.