Столичната община и нидерландската неправителствена организация "Овидефарм" ще работят съвместно за решаването на проблема с безстопанствените кучета, съобщават от Столичния общински съвет /СОС/.

На утрешното заседание на СОС ще се разгледа доклад на зам.-кмета по екология Десислава Билева относно сключване на споразумение между общината и сдружението за осиновяване на безстопанствени кучета в Нидерландия. Съгласно него, при наличие на минимум 20 броя одобрени за осиновяване кучета, те ще бъдат транспортирани до обект на организация в Нидерландия, откъдето ще бъдат предаде на новите си собственици.

Разходите по транспорта на животните ще бъдат поделяни между двете страни, а именно Столичната община и нидерландската неправителствена организация. По този начин все повече кучета, настанени в приютите на общината, ще намират бързо нови домове.

Столичната община, повече от 10 години, развива такова успешно партньорство с Фондация "Четири лапи", която участва в информационни кампании и съдейства за намирането на нов дом на безстопанствени кучета. Столичната община има успешни партньорски отношения и с немската неправителствена организация за защита на животните Сдружение "Щройнерхилфе Булгариен", като с решение на СОС от 2019 г. е одобрено сключването на споразумение за сътрудничество между Общината и Сдружението, по силата на което безстопанствени кучета от общинските приюти се предоставят за безвъзмездно осиновяване в Германия. Като резултат от тези съвместни дейности до момента е намерен дом на общо 221 безстопанствени кучета от софийските приюти, информират от СОС.