Предложенията за промени в Наредбата за организация на движението на територията на Столична община бяха приети днес на заседание на комисията по транспорт към Столичния общински съвет (СОС).

Предложенията на общинските съветници от ГЕРБ-СДС най-общо обхващат паркоместата в режим "служебен абонамент", разширение на синя и зелена зона за паркиране, въвеждане на регламент за товарно-разтоварителни дейности в платените зони, както и забрана за влизане на МПС в някои участъци в определени времеви интервали.

Първата група промени са свързани с реда и условията на предоставяне на паркоместа в режим "Служебен абонамент" и включва премахване на безплатния режим "Служебен абонамент"; ограничаване на ползването от юридически и физически лица, държавни, културни, общински и др. институции до пет броя паркоместа в режим "Служебен абонамент" за даден административен адрес; въвеждане на удължен режим "Служебен абонамент" - валиден в часовия диапазон от 19.30 ч. до 23.30 ч. и разширен режим "Служебен абонамент" - валиден в събота и неделя, в часовия диапазон от 08.30ч. до 19.30 часа. В тази група предложения влиза и въвеждането на регламент за ползване на паркоместа в режим "Служебен абонамент" за нуждите и дейността на Народно събрание.

С предложените промени ще се премахнат привилегиите за безплатно ползване на паркоместа от различни държавни, културни, общински и др. институции. Промените ще допринесат за увеличаване броя на ползваните паркоместа за почасово платено паркиране и локално платено паркиране за гражданите. Уеднаквяването на условията за ползване и ограничението на броя им, ще ги редуцира с около 430 броя. Това означава, че паркоместата в режим "Служебен абонамент" ще намалеят с около 29 процента.

Втора група предложения включва въвеждане на регламент за откриване на паркоместа за товаро-разтоварни дейности в зоните за почасово платено паркиране и в зоните с въведен ограничен достъп на МПС и ред, и условия за ползването им от живущи и стопански субекти.

В зоните с въведен ограничен достъп на МПС (пешеходни зони) ще има места, които да се ползват до 30 минути при наличие на издаден пропуск и заплащане на цената за паркиране (50 ст. или 1 лв.) от юридическите или физическите лица при всяко зареждане на стопанския обект, а от живущите при наличие на издаден пропуск - безплатно до 30 минути, два пъти дневно. Местата за товаро-разтоварни дейности в зоните за почасово платено паркиране ще бъдат запазени за извършване на тези дейности в рамките на работното време на съответната зона.

В третата група предложения влиза разширяване на зелена зона в кв. "Зона Б-19", район Възраждане и разширяване на синя зона за сметка на обхвата на зелена зона.

"Съобразявайки се с комуникацията, която бе проведена в самите райони с платено паркиране и по предложение на районните кметове са изготвени конкретните промени", обясни Зарков.

Промяната от зелена на синя зона няма да се отрази на вече заплатените винетни стикери за платено паркиране на живеещите в тези райони.

Четвърта група промени включва увеличаване на работното време на синя зона от понеделник до събота от 08.30 ч. 20.00 часа.

С петата група промени се въвежда забрана за влизане на МПС в някои участъци в определени времеви интервали: ул. "Пиротска" в участъка между бул. "Княгиня Мария Луиза" и бул. "Ст. Стамболов" - от 09.00 до 21.00 часа; бул. "Ст. Стамболов" в участъка между ул. "Екзарх Йосиф" и бул. "Сливница" (Женския пазар) - от 09.00 до 19.00 часа; ул. "Екзарх Йосиф" в участъка между ул. "Г. С. Раковски" и ул. "Г. Бенковски" - денонощно; в зоната около НТ "Иван Вазов" - денонощно; ул. "Граф Игнатиев" между бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" и ул. "Алабин" - денонощно. Забранява се влизането на МПС по бул. "Витоша" от бул. "П. Евтимий" до бул. "Ал. Стамболийски" - денонощно; ул. "Георг Вашингтон" от ул. "Трапезица" до ул. "Пиротска" - денонощно; ул. "Съборна" от пл. "Света Неделя" до ул. "Цар Калоян" - денонощно; ул. "Съборна" от ул. "Леге" до ул. "Княз Александър I" - денонощно.

Предстои промените в наредбата да бъдат одобрени на сесия на СОС.