От днес започва изместване с около 50 метра на автобусната спирка пред хотел "Хемус" с код 2329, съобщиха от Столичната община.

Спирката ще бъде преместена върху острова пред хотела, с цел постигане на по-добра свързаност между наземния градски транспорт и метромрежата. Намаляването на разстоянието от спирката до входа на метростанция "Европейски съюз" ще улесни прекачването между метрото и автобуси 94 и 102, както и ще се подобри пропускливостта на бул. "Св. Наум", посочват от общината.

Преместването ще се осъществи върху терен - публична общинска собственост, като ще се реконструира съществуващият остров.

Новият спирков перон ще бъде с широчина три метра, с настилка от унипаваж, навес и ново улично осветление. От южната страна на локалната улица пред хотел "Хемус" се предвижда изграждане на тротоар с широчина два метра от унипаваж. От западната страна на перона е предвидена достъпна среда за хора в неравностойно положение чрез изпълнение на понижен бордюр при пешеходната пътека.