Всички реставрационни дейности на пространството около паметника на Васил Левски, на паметника на Цар Освободител, на Лъвов мост и скулптурите на лъвовете е направено след съгласуване с Министерството на културата на извършените реставрационни и консервационни дейности. Това съобщиха за БТА от Столичната община в отговор на критики на служебния министър на културата Велислав Минеков, отправени по-рано днес, относно реставрацията на трите обекта.

Столичната община е извършвала единствено ремонт и възстановяване на съществуващите настилки и озеленени площи на паметника на Васил Левски. За този ремонт Министерството на културата и Националният институт за недвижимо културно наследство в своето становище, което е неразделна част от издаденото разрешение, са дали ясни указания за осъществените дейности по настилките и озеленяването.

Столичната община е представила в Министерството на културата три варианта за обновяването, като от министерството и НИНКН е избран този, който в най-голяма степен се придържа към съществуващото положение и той е изпълнен. Столичната община не е изпълнявала реставрационни дейности по самия паметник на Васил Левски.

Консервацията и реставрацията на паметника на Цар Освободител Александър Втори на пл. "Народно събрание" е съгласувана във всичките й части от Министерството на културата. Отделните части на дейностите са експертиза и демонтаж на конника, укрепване на земната основа и консервация на каменен постамент и балюстрада, част Конструктивна; укрепване и закрепване на бронзовите фигури, част Конструктивна; консервационно-реставрационни работи на паметника на Цар Освободител, част Технологична, посочват от общината.

При изпълнението на проекта за изграждане на транспортен възел "Лъвов мост" консервационно-реставрационните дейности на архитектурния паметник "Лъвов мост" са съгласувани от Министерство на културата и изпълнени, съгласно дадените указания.