Експертите вече са готови с ново технологично решение, целта е след пренареждането на жълтите павета в центъра на София да не се допуска ново разместване. Това съобщи столичният кмет Йорданка Фандъкова по време на изслушване в ресорната парламентарната комисия. Членовете на комисията изслушаха днес и служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, предаде БТА.

Фандъкова каза, че сега се прави тестов участък - на площадката, на която се съхраняват паветата, като професори от Университета по архитектура, строителство и геодезия са разписали материалите и температурите, при които трябва да се работи. Тя съобщи, че заедно с регионалния министър ще се запознаят на място с резултатите, като допълни, че ще се очаква и решението на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) за новата технология, защото жълтите павета, по предложение на столичния кмет от 2016 г., са културна ценност. В отговор на уточняващ депутатски въпрос, столичният кмет изтъкна, че и технологията, по която беше изпълнено пренареждането жълтите павета, е била съгласувана с НИНКН и отново повтори, че сега, след полагането на тестовия участък по новата технология, ще се поиска одобрението й от Института, преди да започне пренареждането на жълтата настилка.

Заместник-кметът по направление "Обществено строителство" на Столична община Ангел Джоргов съобщи, че стойността на ремонтирания участък с жълтите павета е 206 000 лева, които към момента не са разплатени.

Министър Шишков отново повтори, че целта на инспекцията в края на миналата седмица, при която бяха взети проби за проверка на качеството на строително-ремонтните работи по ул. "Граф Игнатиев" и в участъка между Народното събрание и БАН - жълтите павета, цели разрешаване на проблемите и решаването им в рамките на удължения срок на целия проект (до септември). Проектът "Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в централна градска част на град София" е финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. и част от него е и ремонтът на жълтите павета.

Заместник-министър Десислава Георгиева съобщи, че по проекта са платени авансови средства в размер на 35 процента през 2018 година. След това е отчетено първо междинно плащане, което включва само авансови фактури между бенефициента и неговия изпълнител в размер на 20 процента. Искането за плащане за зона 4 по проекта е 4,293 млн. лева, които са разплатени след приспадане на десет процента финансова корекция след съответен контрол. От 2 декември е постъпило искане за плащане за реално извършени строително-монтажни работи и по тази причина се прави проверка на място с вземане на проби и по документи. По това искане, което е в размер на 4,250 млн. лева, все още не е направено плащане, каза заместник-министър и уточни, че в него са покрити изпълнените обекти по етапите 1 и 2-А по проекта за зона 4.