DSS (Дигитални и софтуерни решения) дарява напълно оборудвана лаборатория на Техническия университет - София в рамките на център УНИТе, изграден по проект G05M2OP001-1.001-0004 УНИТе. Залата на DSS е модерно обзаведена, носи предприемачески дух и е оборудвана с високо качество лаптопи за нуждите на студентите и университета.

Дарението е само част от продължаващата стратегия на DSS да инвестира в развитието на млади ИТ специалисти. За последните 2 години компанията организира стажантски програми за студенти, които имат възможност да се докоснат до истински бизнес казуси и да надградят знанията си в области, по-слабо застъпени в образователните програми. На отличилите се стажанти се предлага постоянно работно място в DSS, което е страхотен старт за кариерата на много млади таланти.

Някои от най-известните кадри на компанията са започнали именно като успешно завършили стажанти в програмата.

DSS сключва и тригодишен договор с Техническия университет да води учебни занятия. ИТ мениджъри от компанията преподават в специалности Киберсигурност, Компютърно и софтуерно инженерство и Информационни технологии в индустрията и водят лекции на различни теми, някои от които Web програмиране, Бази данни, Обектно-ориентирани езици и други.

На 31 март от 10 ч. ще се състои и официално откриване на DSS лабораторията, на което, от страна на Дигитални и софтуерни решения ЕООД, ще присъстват Пламен Наков - Управляващ директор, Георги Котов - ИТ Директор. От страна на домакина, Технически университет - София, гости ще бъдат проф. дн инж. Иван Кралов - Ректор; проф. дн инж. Георги Тодоров - Председател на Общото събрание; проф. д-р Георги Венков - Зам.-ректор академичен състав и координация, доц. д-р инж. Лидия Гълъбова - Зам.-ректор научна и приложна дейност, Никола Николов - Главен секретар; проф. д-р инж. Огнян Наков, Декан на Факултет Компютърни системи и технологии и други представители на академичното ръководство на университета и студенти.

За DSS

Digital and Software Solutions, или накратко DSS, създадена през 2017 г. в България, се занимава със софтуерно разработване, предоставяне на консултантски услуги за бизнеса в различни ИТ области, доставка и поддръжка на хардуер и ИТ аутсорсинг на екипи или отделни индивиди. Компанията разработва уеб платформи и десктоп приложения, предоставя готови системи за дигитализация и автоматизация в големи организации и внедрява и поддържа ServiceNow платформата и модули към нея.