Абонатите на "Топлофикация София" от днес ще могат да проследят в реално време потреблението на топлинна енергия в етажната собственост, в която е имота им, регистриран в "Моят портал", както и да получат данни за фактурираната енергия и годишно изравняване при тези, които са на прогнозен отчет. Това съобщават от столичното топлофикационно дружество.

Услугата, даваща възможност за мониторинг, ще бъде достъпна за всички потребители, захранвани от топлофикационен район (ТР) "София", ТР "София Изток" и част от ТР "Земляне". ТР "София" включва централната и северната част на столицата. В ТР "София-изток" влиза в югоизточната част на града, включително жилищните комплекси "Младост" и "Дружба", докато в територията на ТР "Земляне" влизат районите на Красна поляна, Красно село, Овча купел, Борово и съседните им.

Абонатните станции в тези райони вече са присъединени към системата за управление и наблюдение SCADA, по която "Топлофикация София" работи активно през последните 3 години. Ползвайки новата функционалност клиентите ще могат да конфигурират предоставяните данни за имотите регистрирани в профила им в "Моят портал", съобразно избрани от тях критерии, да проследяват и сравняват месечното и годишно потребление, както и да изтеглят избраната информация в табличен вид на собствено електронно устройство.

Новата услуга "Мониторинг и управление" има атрактивен графичен интерфейс, чрез който предоставя на клиентите в реално време текущи данни и показанията на абонатните станции за обектите, описани в профила им "Моят портал". Клиентите ще имат информация за температура на подаващата вода от топлоизточника, зададената и текуща температура на водата за отопление и битова гореща вода, външна температура на въздуха и показанията на топломера в абонатната станция. За удобство и възможност за сравнимост с предишни периоди информацията е предоставена схематично и графично, се посочва в съобщението.

БТА припомня, че"Топлофикация-София" предложи по-евтина топлинна енергия с 31 стотинки за мегаватчас (MWh) за регулаторния период 2023/24 г. В предложената от "Топлофикация София" по-ниска цена от 137,55 лв/MWh, която може да влезе в сила от 1 юли 2023 г., ако КЕВР го одобри, са отчетени намалените цени за природния газ в Европа, както и ръстът на инфлацията у нас. В момента еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода за битови и стопански потребители е 137,86 лева за мегаватчас.