Всичките 24 столични района са обхванати от системата за разделно събиране на опаковки и отпадъчни материали, но тя ще бъде разширена с разполагане на центрове и площадки за безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинствата, съобщи БНР.

Предвижданията са поетапно до края на 2025 г. във всеки квартал или населено място на територията на Столичната община да се разположи център, чрез който да се обхванат потоците отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло, метали, електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци от бита.

Това съобщава Никола Лютов - зам.-кмет в н​​​аправление "Правен и административен контрол", в отговор на питане от общинския съветник Вили Лилков, включено в днешното заседание на СОС.

На площадките ще се предават едрогабаритни и отпадъци от домашни ремонти, ел. оборудване, техника, батерии и акумулатори, масла, живачни и луминесцентни лампи, хартия, автомобилни гуми, градински отпадъци (клони, листа и трева).

Първите площадки се предвижда да бъдат изградени в район "Витоша", "Люлин", 2 - в "Кремиковци". Ще се реновират площадките в район "Връбница", с. Мрамор и други.

Първите 5 "зелени острови" в ж.к. "Надежда" са посрещнати много добре и са обособени още 15.

От началото на инициативата "Компостирай вкъщи" през 2005 г. досега на домакинствата са раздадени над 12 000 компостера.