Антикорупционната комисия установи конфликт на интереси за кмета на столичния район "Красно село" Росина Станиславова и й наложи глоба от 15 000 лв., както и отнемане в полза на държавата на получената материална облага в размер на 9 981, 46 лв.

Ако съдът окончателно потвърди решението, Станиславова трябва да освободи кметската позиция.

Производството срещу нея е започна по сигнал с твърдения, че тя била ръководител на европейски проект и платила сама на себе си средства по програмата "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания".

В хода на проверката е установено, че Столичният общински съвет бил съгласен районните кметове да кандидатстват самостоятелно или в партньорство за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Така, преди година Станиславова подписала такъв документ, а после и анекс към него, с който се удължава срокът му, като тези деяния не съставляват нарушение.

През май миналата година Станиславова определила екипа на проекта и със заповед посочила за ръководител самата себе си. Още същия ден издала и втора заповед, в която си възложила допълнителни функции и определила почасовото възнаграждение на екипа на проекта, като най-високата ставка определила за себе си. После, малко преди края на месеца Станиславова наредила с документ полагането на извънреден труд за себе си и още 3 общински служители. А пред януари тази година отново издала заповед, с който си възлага допълнителни функции за изпълнение и пак определила за себе си най-високата ставка. Именно така, според КПКОНПИ, Станиславова била конфликт на интереси.

По време на изслушването Станиславова посочила, че било нормално да е ръководител на проект, след като ръководи и цялата общинска администрация в района.