Това е поредния протест срещу отглеждането на американски норми във ферми у нас и съвпада с днешния Световен ден за защита на животните.

Отглеждането на норките във ферми е заплаха за околната среда и в разрез на Закона за защита на животните, категорични са от "Български вегански съюз".

НПО срещу фермите за норки >>>

Причината за недоволството е проект на Министерството на земеделието за промени в Наредбата за условията за отглеждане на дивеч. В проектонаредбата се предлага да отпаднат всички текстове, които създават проблем за дейността на съществуващата ферма за норки в Стара Загора, твърдят природозащитниците.

"Има нарушаване на чл. 58 от Закона за защита на животните чрез предлагането на скандална поправка на "наредба 2 от 2009 г. на МЗХ", имаща за цел да включи американската норка, която е инвазивен вид, представляващ заплаха за населението на България", твърдят протестиращите.

Те посочват, че американската норка е включена в Глобалната база данни с инванзивни видове към Международния съюз за опазване на околната среда IUCN.

Европейският център за превенция и контрол на болести в Стокхолм означава норките като гостоприемник и разпространител на вируси, H3N2, H10N4 and H5N1 и др. А в Северна Гърция избягали американски норки са нахапали деца, твърдят още протестиращите.

Другият вид  - европейска норка (mustela lutreola), е застрашен вид от изчезване, затова е включена в червения списък на Международния съюз за опазване на околната среда IUCN и е защитена от Бернската конвенция за опазване на дивата природа, по която България е страна.

Бернската конвенция изрично забранява отглеждането на европейски норки за бизнес цели, поради това за кожи се отглеждат американски норки, които обаче представляват заплаха за околната среда, посочват още от "Български вегански съюз“.

Недоволството им е насочено към фермата за норки в Стара Загора, която има разрешение от Регионалния инспекторат по околна среда.

Навсякъде по света фермите за норки се свързват със замърсяване на подпочвените води, посочват още от "Български вегански съюз" и дават пример с градчето Каустинен във Финландия, където е било преустановено водовземането заради замърсяване от ферма за норки.

"Изненадващо или не съвсем, тези заплахи са пренебрегнати от РИОСВ и на фермата е издадено разрешение да отглежда „норки“, като дори не се прави уточнение какъв вид ще бъдат те, а какво остава за оценки, свързани с инвазивния характер на американската норка", коментират от сдружението.

Те настояват за сформирането на работна група с участието на НПО за решаване на казуса с фермите за норки у нас.

Кръгла маса заради отглеждането на норки за ценни кожи

Междувременно Министерство за земеделието, храните и горите съобщи, че Центърът за оценка на риска по хранителната верига е поканил 44 неправителствени организации за защита на животните на кръгла маса по въпросите, свързани с отглеждането на американска норка за ценни кожи у нас.

Тя ще се проведе на 25 октомври. Поканени са всички заинтересовани лица за провеждане на задълбочена и конструктивна дискусия.

Заради големия обществен интерес по темата Центърът за оценка на риска по хранителната верига е изготвил "Научно становище за оценка на риска чрез анализ на информация, свързана с отглеждането на американска норка за ценни кожи в животновъдни обекти на територията на България". То ще бъде представено на кръглата маса.