Изграждането на третия лъч на столичното метро е обосновано и включено като един от най-важните общоградски проекти в новия Интегриран план за градско възстановяване и развитие на София за периода 2014-2020 г.

Следващият етап от развитието на метрото - от бул. "Ботевградско шосе", през бул. "Владимир Вазов" и центъра до ж.к. "Овча купел", е съобразено със Стратегията за развитие на транспортната мрежа на София и нуждите на града.

След проведено обществено обсъждане е избран вариант на трасето, като при избора му е взета предвид и Прогнозата на транспорта в София за 2025 г., 2030 г., 2040 г.

Така метромрежата ще се увеличи с 16 км и с 16 метростанции, като общата й дължина ще достигне 56 км.

С реализацията на Линия 3 метрото ще се утвърди като основна транспортна система в София и ще допринесе за изпълнението на ключови цели за развитието на града, общината и региона - подобряване на транспортно-комуникационната система на столицата и обвързването й с републиканската магистрална инфраструктура.

Изпълнението на проекта ще допринесе за осъществяването на мерки, свързани със стратегията за нисковъглеродно развитие на градските райони и смекчаване на въздействията върху изменението на климата.