Почетният златен знак е бил връчен на Кaдафи на 16 юни 1978 г. с решение на Софийския градски народен съвет при неговото посещение у нас. Аргументацията на отнемането на отличието е, че не може човек, който продължава да държи невинните български медицински сестри два пъти осъдени на смърт несправедливо да носи най-високото отличие на София. Това няма да повлияе на Кадафи, както не му повлиява и световното демократично обществено мнение, но за нас това е символ, с който още веднъж изразяваме нашата съпричастност към несправедливо осъдените медицински сестри, заяви председателят на СОС Владимир Кисьов. Той обаче обясни, че с днешното решение сега само се отменя решението, с което отличието е присъдено на Кадафи, самият златен знак няма как да бъде иззет от либийския лидер. Той уточни, че е отменено постановлението за награди, които да дава общината, но не са отменени наградите, които са давани съобразно това постановление. Не може да бъде отменен акта за неговото награждаване, защото закона не действа с обратна сила и затова формулировката е, че му се отнема най-високия почетен знак за тогава в София, допълни Кисьов.