Ученици от основното училище "Иван Вазов" в Русе ще посетят фирми и институции, където ще се запознаят със спецификата на работа в тях. Инициативата е етап от проекта "Виртуална обсерватория за професии на бъдещето". Целта е да се фокусира вниманието на подрастващите върху алтернативите при избор на професии, да ги мотивира за учене и добра реализация в живота, съобщават от общинската управа в крайдунавския град.

Идеята е учениците да придобият умения да идентифицират и развиват таланта си и да го акумулират в избора си на бъдеща професия, да разширят своя хоризонт и да се подготвят за успешно преодоляване на предизвикателствата на света, който ги заобикаля.

За създаването и функционирането на "Виртуална обсерватория за професии на бъдещето" са избрани осем паралелки от четвърти и седми клас от ОУ "Иван Вазов" - общо 190 ученици, като са сформирани осем "Звездни работилници за професии на бъдещето". В тях децата ще извършват проучвателна, изследователска и творческа дейност с цел откриване на професиите на бъдещето. Посещенията във фирми и институции ще се състои на 2 и 3 май тази година.

Проектът се осъществява по програма "Знание и растеж" на общинската фондация "Русе-град на свободния дух"