Различни зони за паркиране в централната градска част и в районите на училищата предлагат от Община Русе.

Целта е да се решат проблемите със струпването на автомобили по улиците в града, допълва БНТ.

Желанието е и да се насърчат хората да използват градския транспорт, за да се намалят вредните емисии от изгорели газове.

Също днес стана ясно, че Община Русе ще върне на държавата бившия Дом на учителя, но след като реализира инвестицията, финансирана чрез Механизма за възстановяване и устойчивост, за изграждане на Международен младежки център и изтичане на периода за устойчивост на изпълнената инвестиция. Това предложение на кмета Пенчо Милков ще се гласува на предстоящата сесия на Общинския съвет през април.

Общината получи собствеността на имота през 2019 г. под условие да създаде единна инфраструктура, с цел обособяване на места за провеждане на образователни и младежки дейности, в срок от пет години от прехвърлянето на собствеността.

Тъй като към 7 януари това не се е случило, имотът трябва да бъде върнат обратно на държавата. От общината обаче припомнят, че през тези пет години са действали активно за осигуряване на финансиране, с което да осъществят тези дейности.