Специализирана междуведомствена комисия е извършила проверки на всички язовири в област Русе, съобщи експертът по връзки с обществеността в Областната администрация в крайдунавския град Георги Георгиев.

Той добави, че според резултатите от инспекциите всички язовири в региона са в добро експлоатационно състояние и до момента не е констатирано изграждането на незаконни строежи и съоръжения, които да затрудняват нормалното им функциониране. Ежедневно се следят и нивата на реките и състоянието на хидротехническите съоръжения на територията на областта.

Най-голямо количество вода е отчетено в язовир "Николово" - 80%, съобщи Георгиев. В другите два големи водоема, язовир "Баниска" тя е 20%, а в яз. "Бойка" е 14%. Всички останали язовири поддържат около или малко над средното ниво количество на водата, а три от общо 14 водоема са напълно източени и не работят, каза още той. При единия от тях, яз. "Борово", са предприети дейности по отстраняване на проблема с изпускателя, като преливникът на съоръжението е продълбочен, уточниха още от пресслужбата на областната администрация.

Георгиев уточни, че председател на междуведомствената комисия, която е извършила проверките е областният управител Драгомир Драганов. В нея влизат представители на общинските администрации, Главна дирекция "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях" при Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Басейнова дирекция "Дунавски район"- Плевен, "Напоителни системи" ЕАД, клон "Долен Дунав" - Русе и Областна дирекция "Земеделие".