Приемът на кандидат-студенти в Русенския университет за академичната 2021/2022 година е в 50 специалности от 23 професионални направления в седем области на висшето образование, съобщават от университета в крайдунавския град. 

Кандидатстудентските изпити за прием се провеждат в две сесии - предварителна и редовна.

По повод на ограничаването на опасността от разпространение на коронавирус и спазването на противоепидемичните мерки първата възможност за полагане на конкурсен изпит за прием на 23 януари (събота) ще се състои онлайн. Всички заявили желание за явяване на тази дата ще бъдат информирани ден преди изпита (на 22 януари) за адреса на виртуалната изпитна зала.

От Русенския университет информират, че предварителната сесия ще се състои в осем съботни дни - на 23 януари, 6 и 20 февруари, 6 и 20 март, 3 и 17 април и 8 май, а редовната е в два дни - на 3 и 4 юли 2021 година. 

Кандидатите могат да подадат заявки за участие в изпити в сектор "Прием на нови студенти" или онлайн на адрес - https://online.uni-ruse.bg/ до два дни преди определената дата. Изпити ще има в Русе, Силистра, Разград и Видин.

При явяване на изпити кандидатите заплащат такса в размер на 50 лева за един изпит и по 30 лева за всеки следващ. 

Изпитите са под формата на тест с обща и специална част. Общата част съдържа 20 въпроса по български език и езикова култура, а специалната част обхваща 40 въпроса в области по избор - Български език, История на България, Общотехническа подготовка, Математика, Информатика и информационни технологии, Икономическа география на България, Биология и Химия.

Оценки от положени след 2008 г. държавни зрелостни изпити /ДЗИ/ се признават за кандидатстудентски изпити и могат да се използват при кандидатстване в почти всички специалности. Абитуриентите, завършващи през тази година, могат да се възползват от възможността за запазване на място в желана специалност чрез предварителен условен прием на база оценки от ДЗИ, положени през настоящата година. Ако кандидатът се яви и на конкурсен изпит, при образуването на състезателния му бал се зачита по-високата оценка.

Кандидатстудентските изпити по Български език и История на България за специалност Право, и по Биология за специалностите Акушерка, Медицинска сестра и Лекарски асистент са задължителни. Оценките от държавни зрелостни изпити не могат да заместват тези изпитни оценки.

"Въведената от Русенския университет технология за онлайн провеждане на кандидатстудентски изпити е базирана на оригинална платформа за генериране на многовариантни тестове от затворен тип в реално време при зададена продължителност и автоматична проверка. За осигуряване на видео и аудионаблюдение на изпита програмата е интегрирана със системата за конферентни връзки "BigBlueButton", обясняват от висшето училище в Русе, цитирани от БТА.