За първи път Русенският университет посреща студенти и преподаватели по програма Еразъм+ от Виетнам. Университетът, с който е подписано двустранното споразумение е Нонг Лам в град Хо Ши Мин. Днес на посещение в Русенския университет пристигна д-р Нгиен Тран Ху - преподавател в област "Машинно инженерство". Той се срещна с ректора чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, председателя на Общото събрание проф. д-р Велизара Пенчева и декана на факултет "Природни науки и образование" доц. д-р Десислава Атанасова.

Заедно обсъдиха възможностите за надграждане на сътрудничеството между двата университета чрез разработването на съвместни научни проекти, семинари и други. През месец февруари, за обучение през летния семестър в русенската Алма Матер пристигнаха трима студенти от Хо Ши Мин.

Двама от тях са в специалност "Машинно инженерство" и един - в "Компютърни науки". Студентите изучават CAD системи, CAM системи, обработка на изображенията, Интернет технологии и други, съобразно тяхната учебна програма.