Община Русе да изтегли дългосрочен заем за основен ремонт на улици и тротоари в града - това предложение беше одобрено днес от Общинския съвет.

Планираните ремонтни дейности са част от кампанията за мащабно подобряване на градската среда.

В нея ще бъдат вложени средства от общинския бюджет, тези, отпуснати от държавата, както и такива от кредитна институция, добавя БТА.

Максималната сума на кредитното финансиране е 12 млн. лева, като гратисният период, в който общината няма да плаща задължения, е две години.

Предвижда се със средствата за срок от 24 месеца да бъдат ремонтирани 121 830 кв. м улични платна и 32 204 кв. м тротоари.