В Русе ще има кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск. Дейността ще бъде финансово обезпечена от държавния бюджет и от нея ще могат да се възползват 16 потребители. Това съобщиха от кметството в крайдунавския град.

Новата услуга цели гарантирането на правата и интересите на непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци. Ще бъдат създадени условия за отглеждане в безопасна среда и получаване на експертна подкрепа.

Община Русе ще възложи изпълнението на дейността на доставчик след конкурс. Персоналът, който ще се грижи за ползвателите на кризисния център, ще бъде от 12 души.

Общината е кандидатствала за още една нова социална услуга - "Грижа в дома", която цели да се осигури подкрепа в домашна среда за възрастни и хора с увреждания. От местната управа съобщават, че от 1 ноември т.г. ще бъде увеличен капацитетът на две от вече съществуващите социални услуги на територията на общината. Така потребителите на Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания ще нараснат от шест на 10 души, а "Дневен център за деца и младежи с увреждания" ще увеличи капацитета си от 20 на 30 ползватели.

Удължава се и срокът за изпълнение на социалната услуга "Топъл обяд", стана ясно на вчерашната сесия на Общинския съвет в Русе. Потребителите ще получават храната, приготвена в общинското предприятие "Обществена трапезария и социални жилища", до края на септември 2025 година. Около 250 души се възползват сега от услугата.