Приеха бюджета на Община Русе. Той е с основни параметри - обща стойност 135 343 449 лева, от които текущ бюджет 123 450 430 лева и капиталов бюджет 11 893 019 лева.

Бюджетът за държавни дейности е 79 257 874 лева, бюджетът за местни дейности е 56 085 575 лева. За сравнение, първоначалният проект за 2019 е бил 138 045 361 и изпълнението до края на месец ноември е само 109 156 883.

Така приетият Бюджет 2020 на Община Русе осигурява нормалното функциониране на структурите и звената на Община Русе, подобряването на административното обслужване и комуникацията с гражданите, успешното приключване на важни инфраструктурни проекти за европейския програмен период 2014-2020, ръст на доходите във всички бюджетни структури, балансираното развитие на централната градска част, кварталите и малките населени места, смята кметската управа.

Собствените приходи са планирани реалистично на база анализ на МТД и отчета за 2019 година, като са избегнати еднократните ефекти (от големи сделки като продажбата на Мега Мол Русе), сведено е до минимум продажбата на общинско имущество и е намален темпът на задлъжняване на Община Русе.

В сравнение с Отчет 2019 има увеличение в планираните за 2020 разходи както за държавни дейности, така и за местни дейности, което осигурява средства за всички сфери на обществения живот и гарантира устойчивост.

Капиталовите разходи за 2020 година осигуряват подобряване на инфраструктурата, активна работа по благоустрояването на общината, изграждането на автоматизирана информационна системата за комплексно административно обслужване, консервация, реставрация и адаптация на Симеоновата къща, ремонт на Клуба на дейците на културата, укрепване на сградата на училище Йосиф Вондраг, ремонт на двора и ВиК инсталация на училище Константин Кирил Философ и много други.