Областният управител на Русе Данаил Ковачев разпореди проверка на състоянието на язовирите в региона. Тя вече е в ход, като за целта е сформирана междуведомствена комисия с представители на всички институции, имащи отношение по темата.

Задачата на комисията е да обследва техническото и експлоатационното състояние на потенциално опасните водни обекти и да провери за наличието на незаконни водовземания, постройки, огради и складирани материали в отточните дерета на язовирите, както и за подприщващи съоръжения. При евентуално констатиране на нарушения на собствениците ще бъдат съставени актове.

Според последната проверка, извършена в края на миналата година, всички язовири в русенско са в добро експлоатационно състояние и до момента не е констатирано изграждането на незаконни строежи и съоръжения, които да затрудняват нормалното им функциониране. Три от общо четиринайсетте водоема са напълно източени и не работят. Става дума за намиращите се в Каран Върбовка и Образцов чифлик, както и в Борово. Язовирът в Борово продължава да е в процес на ремонт.

Количеството вода в останалите язовири варира между 18 и 85 процента от максималния им обем. Трите най-големи водоема от този тип "Бойка", "Баниска" и "Николово" са пълни съответно на 14%, 50% и 80%.

"Дунав мост" припомня, че подобни проверки в област Русе се извършват ежегодно