Всички 12 язовира в област Русе са в добро експлоатационно състояние и не са опасни - това е установено при проверка на хидротехническите обекти в региона, разпоредена от областния управител Галин Григоров, съобщиха от областната управа.

При огледа не е констатирано изграждането на незаконни строежи и съоръжения, които да затрудняват нормалното функциониране на водоемите. Два от язовирите са напълно празни и не работят.

Само на малкия язовир край град Борово се извършват ремонтни дейности. Там има нужда от смяна на изпускателя. Преливникът също е продълбочен. Язовирът е запълнен на около 15 процента.

При останалите водоеми водният обем варира между 30 и 75 процента от максималния им капацитет.

Проверени са и отводнителните помпени станции в Русенско, които са в изправност и в готовност. Каналите към тях са прочистени и имат капацитет да поемат евентуални по-високи водни нива.

От областната управа припомнят, че захранването с питейна и битова вода в региона е от кладенци и сондажи на естествени подземни водоизточници.

"Съгласно нормативните изкисвания подобен род инспекции се правят веднъж годишно, но по решение на областния управител за област Русе те се извършват два пъти в годината от междуведомствена комисия", обясниха от областната управа.