Русе е първата област в страната, в която е извършено мащабно проучване на тема "Употреба на психоактивни вещества" сред ученици от пети до 11-и клас. Обхванати са 5421 деца от 48 училища в региона, както и 4592 родители, съобщава БТА. Това е второ подобно проучване, като резултатите от предишното бяха обявени в началото на миналата година, съобщи началникът на Регионалното управление на образованието в крайдунавския град Росица Георгиева. Анкетата е част от инициативата "Заедно да спасим децата и Русе от дрогата", като идеен инициатор е журналистът Румен Николаев.

"Проблемът е твърде наболял за нашето общество. Трудно говорим за болката и за нашите деца, които са застрашени да се превърнат в лесна жертва на разпространението и употребата на наркотици. Решихме всеки ден непрекъснато да говорим с деца и родители за проблемите. Инвестицията, която правим с тази инициатива, е вечна", каза Георгиева в присъствието на представители на институции, заинтересовани от проблема.

Според областния управител на Русе Данаил Ковачев инициативата предизвиква сериозен положителен ефект, като това се дължи най-вече на достъпността, по който е представена информацията сред подрастващите.

Резултатите от проучването

Таня Тончева от Регионалната здравна инспекция в Русе представи резултатите от проучването. То има за цел да изгради адекватна оценка за навиците, достъпността и честотата в употребата сред младежите на психоактивни вещества.

Тончева обясни, че през ноември миналата година са раздадени анонимни анкетни карти на 5421 ученици на възраст между 11 и 17 години от 48 училища в област Русе и на 4592 родители на учениците, участващи в проучването.

На въпрос "Чували ли сте или не сте чували за ваши връстници, които употребяват наркотици?" 42,33 процента от децата отговарят положително. Други 57,66 на сто заявяват, че нямат в обкръжението си близки или познати, които да показват този вид рисково поведение.

На въпрос "А чували ли сте или не сте чували за хора, които предлагат наркотици на ваши познати?" 38,18 процента отговарят, че на техни познати е правен опит да бъдат продадени наркотици. Други 16,21 на сто са на мнение, че ученици предлагат незаконни вещества, 10,24 процента имат наблюдения, че наркотици се предлагат от лица, които вече не учат, 11,72 на сто свързват такъв тип търговия с непознати, а 61,81 процента нямат представа какъв е пътят за разпространение на наркотици сред учениците.

"Обезпокоителен е фактът, че данните от предходното проучване се потвърждават", обясни Тончева.

На друг въпрос "Били ли сте или не сте били свидетел на инцидент с ваш връстник след употреба на наркотици?" положително са отговорили 14,19 процента от анкетираните.

Проучването показва още, че 39,01 на сто от учениците смятат себе си за достатъчно информирани относно новите видове синтетични наркотици, а други 39,31 процента нямат достатъчно информация за опасността от употребата на "дизайнерска дрога".

"Процентът на смятащите себе си за достатъчно информирани се оценява като сравнително малък поради факта, че в световен мащаб синтетичната дрога се смята за бързо навлизаща тенденция заради ниската цена на производство и възможностите за предлагане на все нови формули, които трудно се контролират", обясни Тончева.

Анкетата показва още, че 11,55 процента от учениците са употребявали райски газ, като 3,95 на сто са във възрастовата група от пети до седми клас.

На въпрос "През последните 12 месеца употребявали ли сте редовно наркотични вещества?" 147 ученици - или 2,71 процента, са отговорили, че употребяват редовно марихуана, 53 ученици (0,97 процента) амфетамини, 57 ученици (1,05 на сто) екстази, а 58 ученици (1,07 процента) опиати. Други 122 ученици (2,25 на сто) са отговорили, че употребяват "други" наркотични вещества.

На въпрос "Употребявали ли сте някога през живота си наркотични вещества? Посочете веществото или веществата?" 226 ученици (4,16%) са отговорили, че са употребявали някога марихуана, 49 ученици (0,9%) - амфетамини, 47 ученици (0,86%) - екстази, 40 ученици (0,73%) - опиати, а 74 ученици (1,36%) са отговорили "други".

Проучването показва, че общо 8,04 процента от учениците са употребявали някога наркотични вещества.

Според анкетата всеки втори ученик заявява, че би споделил със своите родители за проблем с наркотиците, а 13,5 процента категорично отхвърлят тази възможност.

"Отговорите на този въпрос ни дават насока за очевидната необходимост да виждаме ролята на родителя като заемащ по-ясна позиция по отношение на употребата на психоактивни вещества", каза Тончева.

Според проучването учениците свързват употребата на наркотици с по-скоро неприятни изживявания и неприемливи поведенчески стратегии.

Само половината от участниците са наясно, че могат да потърсят помощ, ако имат проблем с наркотиците, и са наясно към кого или към коя организация могат да се обърнат.

Тончева каза още, че анкетираните родители са отговаряли на 10 въпроса, свързани с оценката на поведението и наблюдения върху промени в обичайните навици и приоритети, общуването и успеваемостта в училище на техните деца.

Близо 60 процента от възрастните заявяват, че са информирани какво е въздействието от употребата на наркотици. Около една трета от анкетираните са чували за деца, връстници на детето им, които имат проблеми с психоактивните вещества.

Близо 60 на сто от родителите разчитат, че детето им ще сподели, ако има проблеми с наркотиците, а 12 на сто отговарят отрицателно.

На въпрос "Имате ли подозрения, че детето ви употребява някакви наркотици?" само 3,22 процента от родителите отговарят положително.

"На този въпрос се забелязва повишение на процентите на родителите, които подозират, че децата им употребяват наркотици в сравнение с предходното проучване, когато са били само 0,76 процента", обясни Тончева.

Анкетата показва още, че половината от родителите разговарят често с децата си за вредата от употребата на наркотици. Други 34,99 процента от тях понякога водят такива разговори, а 5,84 на сто не разговарят на тази тема.

Изводи от двете проучвания

"Основният извод и от двете проучвания може да се изведе от наблюдението, че голям процент от учениците от пети до 11-и клас не смятат темата за наркотичните вещества за чужда. Каналите им за информация са различни, но в повечето случаи прави впечатление твърдението, че имат преки наблюдения върху случващите се процеси. Процентът на признаващите, че са употребявали някога наркотици остава устойчив и тази година. Що се отнася до употребата на марихуана той е 4,16%, като при предходното проучване същия отговор са дали 5,23%", обясни Тончева.

Опитвалите забранени субстанции ученици са 8,04%, като в предходното проучване те са били 7,36%, като по-голямата част от тях - 4,16 на сто, са експериментирали с марихуана.

Към отговор "други" учениците категоризират "райски газ" като наркотично вещество, което води до заключението за причините, поради които се употребява този вид фармацевтичен продукт. Броят на учениците от осми до 11 клас, употребявали "райски газ", е 17,05 на сто.

"По отношение на нагласите се наблюдава известна промяна в мнението на учениците във второто проучване. Доминиращите отговори от анкетата през 2022 г. бяха насочени към твърдението, че младите хора употребяват психоактивни вещества от любопитство или за удоволствие. Във второто проучване учениците свързват употребата на наркотици с по-скоро негативни изживявания и неприемливи поведенчески стратегии, което ни навява на мисълта, че по- голям брой от тях са наясно с промените в психиката и емоциите, особено на тази възраст", обясни Тончева.

По думите ѝ е радостен резултатът, че 62,37 процента от родителите заявяват, че имат желание да се включат в инициативи, насочени към превенцията на употребата на наркотици.