Общинска полиция ще заработи в Русе до две седмици. Тя е елемент от новото ниво на сигурност за гражданите и фирмите в общината, каза кметът на града Пенчо Милков пред БТА.

За целта са назначени петима служители, които сега са на стаж в районните полицейски управления, след като са преминали задължителен шестмесечен курс на обучение. Те ще са на пряко подчинение на кмета на Русе и ще си съдействат активно със специализираното общинско звено "Контрол, охрана, обществен ред и сигурност" (КООРС) и с полицията.

Милков обясни, че новото ниво за сигурност включва три елемента - общинска полиция, нова организация на работа на КООРС, и единен център за видеонаблюдение, като броят на камерите в града е увеличен.

"Общинската полиция ще даде възможност за мигновена реакция, когато бъде засечена нередност на камерите, и за постоянен контрол - пешеходен и с автомобили", каза Милков.

На разположение на новосформираното звено са предоставени два оборудвани за целта специализирани автомобила, както и полицейски униформи с обозначителни знаци на Община Русе.

Кметът обясни, че общинските полицаи са служители на областната дирекция на МВР. Те ще оказват съдействие за възпрепятстването на всякакъв вид престъпления, включително със задържане. Част от основните правомощия на общинската полиция са свързани с контрола по спазването на общинските наредби, като служителите й ще участват в осигуряването на охрана на масови мероприятия, както и ще осъществяват контрол по безопасността на движението и осигуряването на нормалното придвижване на градския транспорт.

Заплатите на общинските полицаи са осигурени от общинския бюджет. Очакванията са през настоящата година съставът на звеното да бъде увеличен с още петима служители, като договорът с областната дирекция на МВР предвижда броят им да достигне 30.