Община Русе е номинирана за Наградите "Златна ябълка" 2023 г. на Националната мрежа за децата заради водената активна политика за подобряване средата на децата. За наградата Русе ще се конкурира с Димитровград, съобщи на сайта си Община Русе. 

Осигуряване на финансова помощ за родителите, редовните заседания на Комисията за детето и достъпната инфраструктура са само част от критериите, които са разгледани от Националната мрежа за децата. В Община Русе бе стартиран и единственият в страната Кризисен център за непридружени деца чужди граждани и деца бежанци в риск, който предлага 24-часови грижи. Неговото откриване се наложи вследствие на бежанската вълна през ГКПП "Дунав мост" и увеличилите се опити за нелегален трафик на непридружени деца, граждани на Афганистан, Сирия и др. Неговият капацитет е 16 деца, за които отговарят 12 служители. 

На всеки два месеца Община Русе провежда заседание на Комисия за детето. Там се представят различни добри практики и услуги, свързани с повишаване на информираността на обществото, родителите и екипите от институции, свързани със защита правата и интересите на децата. През ноември бе проведена и обучителна среща за надграждане на уменията за работа с младежи на всички участници в процеса на закрила на децата, с приоритет непридружени деца-чужди граждани, в риск от трафик и злоупотреба. 

Общината има приета наредба, съгласно която от 2021 г. се предоставя еднократна помощ на близнаци в размер на 400 лв., а на второ родено бебе - 150 лв. Еднократна помощ до 1000 лв. се отпуска и на всички самотни родители, които отглеждат дете с увреждане, или на родители с увреждане, за обучение на децата. Отпускат се и финансови средства в размер на 300 лв. за деца, настанени в приемни семейства, за осигуряване на отдих и почивка. 

Ежегодно Русе отбелязва и 20 ноември - Световният ден на децата, когато се разясняват правата и интересите им и възможностите за активно включване и участие в обществото.