С новия хидрографен кораб на изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД), доставен по проекта "FAIRway Danube", са били обследвани критични за корабоплаването участъци от река Дунав - край островите Кондур, Милка и Вардим, като фарватерът /плавателният път/ е бил коригиран. Това съобщават от ИАППД.

С кораба е поставено началото на изпълнението на пилотни дейности, част от които е извършването на хидрографни измервания по Дунава. Целта е да се проучат дълбочините на реката и да се изготвят карти, чрез които да се актуализира навигационно-пътната обстановка. Събраните данни се използват и за анализ на необходимостта от извършване на драгажна дейност за подобряване на корабоплавателния път.

От ИАППД припомнят, че в края на февруари тази година е бил подписан договор с изпълнител за извършването на драгажна дейност, с който се гарантира корабоплаването