Мерките, които заводът за автомобилни части "Монтюпе" в Русе е предприел до момента за подобряване на екологичното състояние, са обещаващи, но не са достатъчни. Това коментира в Русе министърът на околната среда и водите Нено Димов.

В крайдунавския град той се срещна с представители на компанията. С тях той обсъди изпълнението на мерките от инвестиционната програма на дружеството за ограничаване разпространението на атмосферни замърсители и изграждането на пункт за собствен мониторинг.

Димов посочи, че "Монтюпе" е инвестирало 7 млн. евро в подобряване на екологичното състояние в четири основни направления. Дружеството е изградило непрекъсната мониторингова система, която да мери основните потенциални замърсители на завода в реално време. От три дни се измерва фенол, като предстои да бъдат включени за следене още пет специфични вещества - бензен, толуен, ксилен, нафталин, орто и паракрезол.

МОСВ е поставило от началото на месеца своя мониторингова станция на километър от завода в посока Русе. Тя също мери успоредно три от веществата, като до момента не отчита замърсяване. Димов обясни, че данните от двата пункта ще бъдат сравнявани.

Той каза още, че в завода е увеличена аспирацията на част от сърцарните машини, а до края на годината това трябва да се направи за всички. Ограничени са неорганизираните емисии на един от каруселите чрез модификация на аспирационната система. До края на годината това предстои за още два от каруселите, а до края на 2019 г. - за всички. В две халета са монтирани покривни охладители, които също ограничават неорганизираните емисии. Разрешеното поставяне от МОСВ на биофилтри трябва да бъде завършено до началото на идната година.

По думите на министъра комплексът от тези мерки би трябвало окончателно да реши проблема. Според него на този етап има подобрение, но всичко още е в начална фаза.

Димов заяви, че контролът ще продължи да бъде засилен, ще се настоява за изпълнението на всички мерки, а ако има нарушения, ще се налагат санкции. Държавата действа и налага глоби, като последната е отпреди няколко дни, каза той.

Представители от гражданска група "Русенци за природата" бяха пред сградата на РИОСВ и разпънаха плакати в защита на национален парк "Пирин". Димов коментира пред журналисти, че задача на министерството е да намери баланса между опазването на околната среда и икономическото развитие.

Министърът днес участва и в официалното откриване в Русенския университет на документална изложба и семинар на тема "Зараждане на гражданското общество в България (1987 - 1989 г.)."