Над седем процента от учениците в Русенско са употребявали наркотици - това показват резултатите от мащабно проучване в региона. В него са се включили 4292 ученици на възраст между 11 и 17 години от 46 училища в областта, както и 3138 родители на децата, участващи в анкетата. Това съобщи началникът на Регионалното управление на образованието в Русе Росица Георгиева.

Анкетата е част от инициативата "Заедно да спасим децата и Русе от дрогата", чието начало бе поставено днес.

"Целта на инициативата е да обедини усилията на всички заинтересовани институции и организации в борбата срещу употребата и разпространението на наркотици сред подрастващите", каза основният ѝ организатор журналистът Румен Николаев.

На въпрос "Употребявали ли сте някога през живота си наркотични вещества?" от запитаните 4292 ученици 319 или 7,36 процента са отговорили положително. От тях 227 или 5,23 процента са използвали марихуана, 27 ученици или 0,62 на сто - амфетамини, 23 ученици (0,53 процента) са употребявали някога през живота си екстази, 17 ученици (0,39 на сто) - хероин, а 25 ученици или 0,58 процента са опитвали други вещества, като някои от учениците са уточнили, че става дума за "райски газ".

Останалите заявяват, че не са употребявали никога психоактивни вещества.

На въпрос дали през последните 12 месеца сте употребявали редовно наркотични вещества, 255 ученици - 5,94 процента, са отговорили с "да". От тях 145 деца - или 3,38 на сто, употребяват марихуана, 0,75 на сто (32 ученици) - амфетамини, 0,54 процента (23 ученици) - екстази, 0,37 на сто (16 ученици) - опиати, а 0,91 процента отговарят "други".

Таня Тончева от Регионалната здравна инспекция в Русе, анализирала резултатите от проучването, обясни, че на въпрос за причините, които подтикват младите хора към употребата на наркотични вещества, отговорите на учениците могат да бъдат разпределени в три групи. Първата е свързана с личностното утвърждаване и заемане на определена позиция в социалната структура, от която искат да са част. Много често се срещат следните отговори - "за да са готини", "за да са атрактивни", "за да са интересни", "за да се впишат в групата", "за да покажат, че са пораснали", "под влияние на приятел", "за удоволствие", "от сука", "от любопитство", "за да преживеят нещо ново".

По думите ѝ втората по честота голяма група от отговори изпъква с наблюдението на затруднени психични процеси и модели на поведение, които като цяло не са с голяма честота в тази възраст. Прави впечатление използването сред учениците на термини като "стрес" и "депресия", за да обяснят склонността на връстниците си да експериментират с упойващи субстанции. Други често срещани отговори са "самота", "страдание", "тормоз", "слаба психика".

Третата група отговори са свързани със семейната среда.

"Анкетата сред родителите на запитаните ученици показа, че в забързаното ежедневие все по-малко познаваме децата си", каза Росица Георгиева. Така, на въпрос "Имате ли информация или съмнение, че детето ви употребява някакви наркотици?", 99,2 процента от родителите отговарят, че нямат подобни съмнения. Едва 0,76 на сто или 24 родители казват, че имат такива съмнения или знаят, че детето им употребява наркотици.

Представители на различни институции заявиха, че резултатите от анонимната анкета могат да бъдат поставени под съмнение заради искреността в отговорите на учениците, но проучването е база, на която може да се стъпи и да се говори всеки ден за този проблем.