В Русенската Св. Митрополия бяха обявени победителите в конкурса за есе на тема "Ролята на християнските ценности в битието на младия българин". Награди получиха и двете проектни предложения, осъществени чрез неформално обучение за разработване на проекти, водено от Огнян Узунов.

Инициативите са в рамките на сключеното споразумение за сътрудничество между Русенския университет "Ангел Кънчев" и Русенската Св. Митрополия. Митрополит Наум благодари на академичното ръководство на университета за успешната съвместна работа, която датира от 2016 година.

Той със задоволство отбеляза, че постигнатото досега доказва, че съвместният договор не е само един документ, а допринася за натрупване на духовните християнски ценности у младите хора.

Той изрази желанието си повече младежи да прегърнат идеята да работят по проекти в полза на обществото. Ректорът на Русенския университет благодари на Митрополит Наум за съдържателните думи.

Той изрази радостта си, че голям брой студенти от различни професионални направления са подали своите кандидатури за участие в конкурса, като това прави възможно професионалното и духовното усъвършенстване да вървят ръка за ръка и се допълват взаимно.

И така може да се твори един по-добър свят, а България има нужда от това - от повече духовност и духовни ценности, за да вървим напред - подчерта чл.-кор. проф. Белоев.

Проф. д-р Юлиана Попова, зам.-ректор по интернационализация и комуникационна политика и част от журито, оценило кандидатурите допълни, че участието на студентите в тази инициатива ги обогатява не толкова професионално, колкото човешки, а това носи една добавена стойност към всичко, което се случва в живота на университета.

Доц. д-р Мира Душкова от катедра "Български език, литература и изкуство", също жури в конкурса обобщи ключовите ценности според студентите: семейството, което е свързано с традицията, както и любовта, молитвата, вярата, духовната чистота и добротата, скромността, въображението, прошката, възпитанието, младостта като дар, свободата.

Най-важното чувство за младите е любовта към ближните, последвано от съчувствието, емпатията и великодушието. Според студентите технологизирането на общество допринася за отчуждението между хората.

Но младежите вярват в човека и едно от посланията на есетата гласи: Да предаваме доброто нататък, към бъдещето. Жури в състав: проф. д-р Юлиана Попова, зам.-ректор по интернационализация и комуникационна политика, доц. д-р Мира Душкова от катедра "Български език, литература и изкуство" и г-н Огнян Узунов, представител на Русенската Св. Митрополия, определи следните награди: I награда - не се присъжда II награда - Памела Леонидова от спец. "Български език и история", IV курс, и Адриана Станчева, магистърска програма ПНУП, II курс. III награда - Емилия Тодорова, магистърска програма "Ерготерапия в общността", и Благовеста Андреева, спец. Право, V курс.

Специалната награда на Русенската Св. Митрополия - Валентин Попов, докторант в катедра "Европеистика". Част от есетата ще бъдат публикувани в университетския вестник "Студентска искра" и на сайта на Русенската Св. Митрополия.

Удостоверения получиха и двама студенти от специалност "Ерготерапия", които разработиха проектни предложения, осъществени чрез неформално обучение, водено от Огнян Узунов.

Първият проект е на тема "Пенсионери в помощ на деца със специални потребности". Вторият, "Опознай, за да обикнеш", е фокусиран върху проблемите на аутизма и по него предстои да се проведе обучение на обучители.