"Миниваканция с ограничения на Моста на дружбата", пише днес румънският вестник "Котидианул" и съобщава, че румънците, които искат да пътуват до България за почивните дни около 1 май, трябва да имат предвид, че в българската част на моста при Гюргево и Русе се извръшват ремотни работи.

Вестникът уточнява, че тази дейност ще се осъществява в периода 26-28 април между 8,30 ч. и 17,00 часа. Изданието информира, че Териториалният инспекторат на румънската гранична полиция държи връзка с българските власти и е предприел всички необходими мерки за нормално осъществяване на движението.