Екоинспекцията в Русе глоби компания с 250 000 лева след поредица от сигнали за неприятни, задушливи миризми в града. 

Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите Анелия Николова е санкционирала "Линамар Лайт Металс Русе" ЕООД заради неизпълнение на условие в комплексното разрешително на дружеството. Наказателното постановление е връчено днес на законовия представител на дружеството, съобщи пиарът на екоинспекцията Рени Петрова.

Нарушението е установено на 9 април тази година, когато в периода от 19:47 часа до 23:00 часа, в инспекцията са постъпили 43 сигнала чрез зеления телефон, контактната форма на интернет страницата и електронната поща на РИОСВ-Русе, както и в Министерството на околната среда и водите.

Във всички подадени сигнали - от жители на кварталите "Възраждане", "Здравец" и централна градска част на Русе, се съобщава за миризма на "изгорял бакелит", характерна за дейността на "Линамар Лайт Металс". 

Данните от пункта за собствен мониторинг, разположен на територията на дружеството, за този период показват високи стойности по показатели р-крезол и нафтален (над максимално еднократните концентрации за тези показатели, определени в Наредба № 14/1997 за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места).

Размерът на наказанието е определен на база тежестта на нарушението и с оглед засегнатите обществени отношения, свързани с опазване на околната среда, защита живота и здравето на хората и предотвратяване настъпването на опасности и щети за обществото при изменение в качеството на атмосферния въздух, както и предишно нарушение от същия характер.

Наказателното постановление може да бъде обжалвано или сумата на имуществената санкция да бъде заплатена в размер на 80 на сто в 14-дневен срок след връчването на наказателното постановление, обясняват от екоинспекцията.

"РИОСВ в Русе работи активно за разрешаването на проблема с миризмите, които се идентифицират с дейността на дружеството. Проведени са срещи, включително и днес, на които са обсъдени проблемните участъци от производството и са набелязани мерки за тяхното отстраняване", обясни Петрова, цитирана от БТА.