Новото райониране на Русе влезе в съда след жалба на голяма фирма. Първото заседание вече е насрочено за 15 май, след като делото бе образувано в началото на февруари.

 

Жалбоподател е най-големият вносител на автомобилни гуми у нас фирма "Диана" ООД, която оспорва Решение №13, прието с протокол от № 3/21.12.2023 г., от Общински съвет-Русе. С него са приети нови зони за територията на град Русе, от които се определя коефициентът за местоположение, елемент от формулата за определяне на данъчната оценка на недвижимите имоти.

Жалбоподателят претендира за прогласяване на нищожност на оспореното решение, при условията на евентуалност се претендира неговата отмяна като унищожаемо, информира Русе Медиа.

Предложението на общинската администрация бе внесено с мотива, че зоните не са променяни от 1998 г., като към настоящия момент те не отговарят на реалностите по отношение на предлаганите от Общината услуги.

Целта на предложението е осъвременяване на данъчните оценки на имотите с реалните пазарни условия. Окончателно предложението включва определянето на няколко зони. Така почти всички квартали минаха в първа зона, във втора бяха включени "Дружба 1", "Дружба 3" и "Веждата", а в трета - "Дружба 2" /Селеметя/, "Нова махала", "Тракция". Зона IV обхваща двете промишлени зони - Източна и Западна, а в пета зона са имотите в местностите Кръста /"Христо Македонски", Под левента, Гълъбец, Караач, Папаз дере, Камусчията, Сръбчето, Слатина, включени в строителните граници по ОУП, кв. "Средна кула", кв. "Долапите", кв. ДЗС и кв. "Образцов чифлик".