Детска градина и училище в Русе ще бъдат модернизирани по Плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи пред БТА Ивайло Кадишев - директор на общинската дирекция "Международни политики, стопански дейности и анализи" в крайдунавския град.

Двете проектни предложения на Общината са одобрени за финансиране по процедура "Модернизация на образователна среда". Малко над 4,2 млн. лева ще бъдат инвестирани за прилагането на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в основно училище "Отец Паисий" и в детска градина "Слънце".

Проектът в училището включва основен ремонт на шестте сгради, а също топлоизолация на стени и покрив, подмяна на дограма, енергоспестяващи мерки за отопление и осветление, както и изграждане на достъпна архитектурна среда. За учениците ще бъде изграден и Център за природни науки, изследвания и иновации.

Планираните дейности в детската градина са за ремонт на централната сграда, в която се обучават 128 деца в пет възрастови групи и занимални. Ще бъдат внедрени и необходимите мерки за повишаване на енергийната ефективност. Ще бъде изградена и фотоволтаична централа за собствени нужди. Подобрен ще бъде и достъпът на лица с увреждания до сградата и вътре в нея.

Кадишев обясни, че предстои в идните седмици да бъдат сключени договорите за финансиране.