Опасността от екологична катастрофа заради голямото замърсяване на бреговата ивица на река Дунав край Русе е сведена до минимум. Това съобщи областният управител на Русе Галин Григоров, след като днес се е запознал на място с предприетите мерки по почистването.

Замърсяването в участъка между територията на бившия Комбинат за тежко машиностроене /КТМ/, където е разположена индустриална зона "Тегра", и град Мартен бе констатирано преди около две седмици след подаден сигнал в Регионалната инспекция по околната среда и водите. При съвместна проверка с представители на Басейнова дирекция "Дунавски район" и изпълнителната агенция "Морска администрация" се установява, че между два неизползваеми шлепа и бреговата ивица има натрупване на пластмасови отпадъци, дървесна маса и отпадъчна органична субстанция.

Областният управител е констатирал днес сериозен напредък в почистването. Според него това се дължи на доброто взаимодействие между институциите, на усилията на фирмите, функциониращи на територията на индустриална зона "Тегра", и на кметството в Мартен.

Действията на място ще продължат до отстраняване на попадналото в реката биогориво и на отпадъчните материали.