На територията на област Русе за учебната 2016/2017 г. от училище са отпаднали общо 486 ученици, като най-много са от Русенско - 255, следвани от Бяла - 62 и Ветово - 41, а най-малко в Ценово - 15.

Данните представи заместник областният управител на област Русе Валентин Колев, който участва в националната среща с Координационното звено по механизма за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Заседанието беше открито от министър-председателят Бойко Борисов. По време на срещата беше представен напредъка в работата на екипите по обхват в страната. Отчетено беше намаляване броя на отпадащите ученици.

Посочено беше, че към момента са извършени 216 904 обхода на адреси и са били потърсени 197 659 деца и ученици. Резултатите сочат, че по-голямата част от тях са заминали със семействата си в чужбина, а върнатите обратно в системата до момента са 23 898. Броят на повторно отпадналите е 2124, от тях 708 са напуснали пределите на родината, а 235 са навършили 16 годишна възраст.

Също така екипите не са успели да запишат в клас 9357 деца, като с подновяването на дейностите по механизма през периода август - септември ще се работи приоритетно за обхвата на тези ученици, на още около 4000 новоотпаднали, които са в България, както и за ранния обхват на деца на възраст 5, 6 и 7 г.