Плакатите са разлепени най-вече в централната зона на града. Сред въпросите, подписани от Алианс "Свети Георги", са такива за преустройството на сградата на централната търговска улица, за даденото разрешение автобуси на туроператори да паркират на площада, за т.нар. коледен базар на централния градски площад, за това, къде отиват дължимите към Община Русе суми от множеството рекламни табла в града, които според тях са в размер на милиони левове, дали и къде за ремонтите в сградата на общината е обявена обществена поръчка.
В някои текстове се оправят и директни обвинения към кмета. Очаква се реакция на Общината.