Изследването на Европейската комисия обхваща 321 града от ЕС и извън него, като включва данни от 2001 и 2004 години.
Анкета има и за седем български града-София, Пловдив, Плевен, Варна, Бургас, Видин и Русе.
Заключенията са направени на базата на 420 000 статистически данни, насочени към теми като жилищните условия, околната среда, безработицата и др.