В "Проект Русе" влизат общината и дружеството "Мол Русе инвест", чиито представители са Пламен Бобоков от "Приста ойл" и Марин Згурев от "Денси строй" ООД. Заради промени в първоначалния идеен проект и увеличаване на очакваната стойност на бъдещия комплекс от 15 милиона евро на 22 милиона евро, апортът нараства с допълнително право на строеж в размер на 42 576 кв.м. В началото община Русе апортира в компанията отстъпено право на строеж и незавършено строителство на стойност 13,7 милиона лева.
В хода на проектирането се е стигнало до промяна и на броя на паркоместата от 500 на 1015, които ще се ползват за резерва на града при бедствени ситуации, аргументира се кметът.
Допълнителните изисквания за осветление, озвучаване, площ за зали за пресконференции и семинари, ръст в броя на леглата в хотела, обуславят необходимостта от увеличение на разгърнатата застроена площ. Така при първоначално предвидени 95 778 кв.м ще се построят близо 140 хил. кв.м. застроена площ.