Награда на Канев – грамота и статуетка – ще му бъде връчена по време на следващо негово посещение в Русе. 

Инициативата се провежда за трета година и отличава преподаватели от различните факултети. В продължение на месец студентите имаха възможност да номинират хората, в които намират най-голямо вдъхновение, и при които усвояват най-пълноценно нужните знания за професионалното им развитие, съобщиха от РУ.

Всеки факултет излъчи своя „будител“, като най-много гласове събраха гл. ас. д-р Десислав Гечев от Аграрно-индустриалния факултет, гл. ас. д-р Емил Янков от Машинно-технологичния факултет, доц. д-р Вяра Русева от Електрофакултета.

За „будител“ на Транспортния факултет бе избран гл. ас. д-р Димитър Грозев, а във факултета по бизнес и мениджмънт приза заслужи гл. ас. д-р Даниела Йорданова. Проф. д-р Велизар Павлов беше отличен от студентите на Факултет „Природни науки и образование“, а гл. ас. д-р Мария Радева от бъдещите юристи, които се обучават в Русенския университет.  

„Будител“ на факултета по обществено здраве и здравни грижи за втора поредна година е ас. д-р Александър Андреев. Студентите от Филиал Силистра са дали най-много гласове за доц. д-р Теменужка Бухчева, а тези от Филиал Разград за ас. Гьоре Наков. Отличията бяха връчени от новоизбраните членове на Студентския съвет от съответните факултети и филиали.

Две специални награди бяха дадени на церемонията – на неуморните Светла Минкова и Стефан Георгиев. Светла Минкова бе отличена за приноса й в развитието на културно-творческия живот в университета, а Стефан Георгиев - за развитието на академичния спорт.

Възпитаници на вокално студио Икономов представиха свои изпълнения пред публиката.