Точно преди месец станахме свидетели на шокиращо високите цени на вносните зеленчуци за българския потребител. Тогава стана ясна една тревожна тенденция - разчитаме през зимата на внос на зеленчуци, а българските производители, заради високите цени на енергийните източници и несигурната обстановка през есента, предпочетоха да не поддържат оранжерии през зимата.

За повечето производители това изглежда като най-логичното решение в несигурната икономическа обстановка. Не и за Антон Андронов, управител на "Загора Био" EOOД. Над 50% от продукцията на Антон намира реализация на рафтовете на най-голямата верига у нас през 2022 г., благодарение на уникалните за българския пазар Договори за предварително изкупуване. Обемът на Краставиците, изкупени от тях през изминалата година, надвишава 1100 тона . "Загора Био" е една от родните фирми, с които Kaufland работи успешно вече 6 години. Започват съвместната си работа веднага, след като производителят разширява площите си, а с това и възможността да доставя продукция в по-голям обем. От 2020 г. стартират и с предварителни договори за изкупуване, които гарантират реализацията на над половината краставици, които Антон произвежда, но и не само. През тази година договорката между производителя и ритейлъра включва изкупуване и на розови домати, които ще са по рафтовете на магазините в началото на юли.

Снимка: Кауфланд

Кауфланд осигурява спокойствие на производителите за реализацията на оранжерийна продукция, а това е голяма подкрепа за нас. "Загора Био" реализира по-голямата част от продукцията си през филиалите на веригата. Да, цените на енергоносителите се вдигнаха в пъти, нашите разходи също, но успяхме, чрез партньорството си с Кауфланд, да предложим на пазара зеленчуци родно производство още през февруари. коментира Антон Андронов и подчертава, че договорите за предварително изкупуване с Kaufland са били причината да не се откажат да слагат оранжерии през зимата. "Благодарение на Договореното изкупуване имахме куража да рискуваме със залагането на ранна реколта краставици". Договорите осигуряват дългосрочно изкупуване на продукцията, помагат на производителите да планират приходите си и да оптимизират разходите за логистика, осигурявайки транспорт на продукцията, което също се отразява на крайната цена в магазините.

Снимка: Кауфланд

Според веригата, договорите са вариант за гарантиране на количествата и за удържане на крайните цени през зимните месеци. "Постепенно влизаме в сезона на българските плодове и зеленчуци, което естествено води до спад на цените за крайните клиенти. Плановете ни през тази година са да увеличим с договорите за предварително изкупуване, чрез които да увеличим и количеството на гарантираните български зеленчуци за следващата година. До края на 2023 г. планираме да реализираме земеделска продукция за над 77 млн. лв., като повече от половината ще бъдат именно по тези договори", това коментира на форум посветен на родното производство Иван Иванов, ръководител направление "Плодове, зеленчуци и цветя" в Kaufland България. Според него, за да се намалят рисковете с доставките, трябва да се диверсифицират договорите - да се увеличи не само броят им, но и да се разширят районите, от които се добива продукцията.

Снимка: Кауфланд

Освен количествен, друг ключов критерий заложен в договорите е качеството на продукцията. Цялата земеделска продукция, предлагана във веригата, трябва да отговаря на "Клас 1", а 100% от доставчиците, сключили предварителни договори, са сертифицирани по програмата Global G.A.P. - независима световна система за добри земеделски практики, която цели да гарантира, че производството на плодове и зеленчуци отговаря на добри практики за хигиена (вкл. използване на пестициди и торове), както и за опазване на околната среда и безопасност на работа.

Снимка: Кауфланд


Материалът е предоставен от Кауфланд.