Приятната атмосфера, която създава живият пламък в огнището, безспорно носи уют и много специално настроение в дома. Но само когато сравнително рядко запалваме камината, за да създадем по-романтична атмосфера вкъщи. Когато отоплението на дома на твърдо гориво, дърва или въглища е ежедневие, то се превръща в тягостно бреме, което носи много неудобства. Излишно е да споменаваме планирането на доставката на горивата, тяхното складиране, цепенето на дървата, а в последствие чистенето на печката от изгорели въглища и пепел. И това е само неудобството, което имаме като потребители на твърди горива, но даваме ли си сметка колко замърсяваме въздуха в нашия град?

С цел подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битово отопление, на територията на Столична община стартира проект за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи. Проектът се финансира по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.

Ако наистина искаме да направим своя град по-зелен, а едновременно с това - своя дом далеч по-комфортен, чист и евтин за поддръжка, имаме следните възможности за подмяна на основния енергоносител: електричество, ТЕЦ, пелети или газ.

Макар и далеч по-ефективни и по-малко замърсяващи, пелетите по същество си остават вид твърдо гориво, от което вече сме решили да се откажем. ТЕЦ-ът безспорно е ефективно решение, но неяснотите, свързани с формирането на сметките и крайната цена на отоплителния сезон често карат потребителите да търсят алтернативно решение. Може би електричеството? Комфортът, който създава климатикът или други електрически уреди, безспорно е далеч по-осезаем в сравнение с твърдите горива. Не се налага да се чисти, складира и планира. Но остава най-важният въпрос за всяко домакинство - на каква цена получаваме този комфорт?

Макар и новост за България, газификацията е предпочитаният начин за отопление в по-голяма част от ЕС. Газът носи ненадминати ползи за природната среда и комфорта в дома. Лесен за ползване, той е щадящ и за семейния бюджет. Цената на газа в момента е на исторически ниски нива, което е сериозна причина да изберем именно този вид отопление за дома. Дори и в по-ранни периоди и при по-висока цена, газът винаги е бил най-евтиният енергоизточник на пазара. Газификацията на дома ни дава несравним комфорт, практически безкрайно количество топла вода по всяко време, а благодарение на съвременните технологии, дори възможност да управляваме инсталацията на дома от разстояние. Една от най-важните причини да изберем газификацията е и фактът, че имаме пълна независимост от волята на доставчика в различните сезони. Така всеки потребител сам контролира какво да бъде потреблението му и съответно каква сметка ще плати в края на всеки месец. Тази предвидимост на разходите е улеснение без аналог за всяко домакинство, което си струва да имате.

Ако вече сте направили своя избор, обърнете се към съответната районна администрация и подайте своето заявление в периода от 20.05.2020 г. до 20.08.2020 г.

За повече информация за проект "ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ" и подготовка на необходимите документи посетете най-близкия клиентски център на Овергаз в София.

Газификацията по програма ОПОС е едно умно решение за чистата природа с много ползи за вашия дом!


 Настоящата статия е публикувана със съдействието на Овергаз.