Към Отделението по обща, коремна и лапароскопска хирургия на МБАЛ "Вита" се присъединяват висококвалифицираните хирурзи д-р Емил Костадинов и д-р Спас Иванов. Техните постижения в областта на коремната лапароскопска хирургия предопределиха тази заслужена в кариерата им стъпка.

Интересите и амбициите на новопостъпилите лекари са както в областта на конвенционалните операции на органите в коремната кухина, така, и най-вече, в модерните лапароскопски (безкръвни) операции. Този вид хирургия дава възможност на пациентите да се възстановят по-бързо, безболезнено и лесно при минимална болка и отличен козметичен резултат.

Лапароскопската, или още наречена "миниинвазивна хирургия", е специализирана техника за извършване на операции в коремната кухина. При класическата "отворена" хирургична намеса хирургът използва различен по големина разрез, за да влезе в коремната кухина. При лапароскопската хирургия се използват един или няколко разреза с размери от 0.5 до 1 см. През всеки разрез, наречен порт, се вкарват кухи тръбички, през които с помощта на камера и микроинструменти се достига до съответния орган или патологичен процес. Лапароскопът предава изображения от коремната кухина на монитори в операционната зала. По време на операцията хирургът гледа детайлни изображения на коремните органи в реално време. Тази система позволява на хирурга да извършва същите операции като традиционните, но с малки разрези, неоставящи белези, и при липса на болка. В МБАЛ "Вита" се извършват следните безкръвни методи за лечение:

* Лапароскопска операция на всички видове хернии на предната коремна стена; * Определени типове херния (като например рецидивиращите, двустранните или усложнените по друга причина) са особено подходящи за лапароскопска интервенция; * Лапароскопска холецистектомия - Съвременен метод за лечение на доброкачествените заболявания на жлъчния мехур;

* Минимално-инвазивна дебелочревна хирургия - извършват се всички стандартни дебелочревни резекции. При специфични показания се прилагат и разширени намеси - тотална колектомия (отстраняване на цялото дебело черво) и ресторативна проктоколектомия (премахване на цялото дебело и правото черво с оформяне на тънкочревен резервоар).

Този съвременен подход се използва при доброкачествени и злокачествени заболявания. В последния случай е установено, че онкологичните резултати са поне еквивалентни или по-добри в сравнение с конвенционалната хирургия, като пациентите се възползват от всички предимства на минимално-инвазивната методика. Следоперативното качество на живот след лапароскопска дебелочревна операция е значително по-добро.

При предраковите състояния (полипи, вилозни аденоми) и в началните стадии на рака на правото черво след индивидуализирана оценка се прилага минимално инвазивен метод - трансанална ендоскопска микрохирургия. През специален ректоскоп или порт с използване на 5-мм камера и инструменти се отстранява процесът в съответна дълбочина.

При най-трудните случаи на злокачествени образувания на правото черво - разположени на до 7-8 см от външния анален отвор, се прилагат комбинирани методи - лапароскопски и трансанални, които осигуряват максимално добро качество на живот на пациента след операцията.

* Лапароскопската апендектомия - Метод на хирургично лечение на възпалението на апендикса ;

* Ултразвуково лигиране на хемороидални артерии - Съвременен метод за лечение на хемороидалната болест.

Благодарение на разширяването на екипа на Отделението по обща, коремна и лапароскопска хирургия на МБАЛ "Вита", работата в болницата ще се разшири в новата и много перспективна област на лапараскопската хирургия, която ще позволи все по-модерно обслужване на многобройните ни пациенти.

 

*Текстът е предоставен от МБАЛ "Вита"