Лабораторията по микробиология към ДКЦ и МБАЛ Вита вече е оборудвана с нова революционна технология за идентификация на микроорганизми. Autobio autof ms1000 е MALDI-TOF технология с най-богатата база данни, включваща повече от 17000 щама. Тя позволява прецизна идентификация на микроорганизмите в рамките на десет минути, в сравнение с досегашните методи, които изискваха часове чакане и работа.

снимка: Вита

Напоследък този метод за идентифициране на микроорганизми става все по-широко разпространен в света. Той е много точен и бърз. Времето за идентифициране на изолирани чисти култури може да бъде значително намалено в сравнение с конвенционалните методи. А именно - от 24 до 48 часа за бактерии и от 36 до 48 часа за гъбички, докато другите методи изискват поне пет дни. Използването на MALDI-TOF MS намалява разходите за изследвания и увеличава лабораторната производителност.

Идентификацията е ключов етап в поставянето на микробиологична оценка след посявката на пробите, тъй като отделя нормалната от патогенната микрофлора и позволява правилното залагане и интерпретация на антибиограмата и последващото антибиотично лечение.

снимка: Вита

Така се пести време на пациента, намалява се вероятността от погрешна диагноза и лечение, спестява се излишно пиене на недействащи антибиотици и се повишава качеството на лекуване на пациента.

Вита е единствената МБАЛ в София с Autobio autof ms1000 технология, гарантираща на своите пациенти надеждна микробиологична диагностика и по-нататъшен контролен скрининг.

 

* съдържание на Вита