Тютюнопушенето е основен здравен проблем, защото води до редица сериозни състояния и заболявания, а броят на пушачите в световен мащаб е изключително голям. По данни на СЗО над 8 милиона души умират годишно от заболявания, свързани с тютюнопушенето, като 1,2 милионa от тях са пасивни пушачи. Хората от тази група също страдат от вредния навик на близките си, тъй като при горенето на цигарата, в цигарения дим се съдържат много вредни и потенциално вредни вещества.

В последните години на пазара се появиха различни бездимни алтернативи на конвенционалните цигари - електронни устройства за нагряване на тютюн и електронни цигари. Ето как функционират те и каква е разликата помежду им.

При цигарите тютюнът изгaря при температури от порядъка на 600 до 800оС. Горенето предизвиква процеса термичeн разпад, при който се образуват цигарен дим и пепел. В дима се съдържат над 7000 вещества, 93 от които са включени в официалния списък на Американската агенция по храните и лекарствата - FDA като вредни или потенциално вредни, причина за редица заболявания, свързани с пушенето. Цигареният дим се характеризира и със наличие на твърди частици, които се вдишват от пушача или се отлагат във филтъра на цигарата. Тези остатъчни частици в дима, когато се премахне никотина и водата, са широко познати като "катрани", които са вредни за целия организъм и особено за дихателната система.

За разлика от цигарите, електронните цигари и електронни устройства за нагряване на тютюн работят на принципа на нагряването, а не на горене. При тях се достига до много по-ниски температури - в порядък от около 230оС до около 350оС. При тези температури не настъпва процес на горене, не се образува дим, а се отделя аерозол - водна пара, съдържаща никотин и други вещества, които са намалени в сравнение с тези в цигарения дим.

 

При електронните устройства за нагряване на тютюн се използват специално изработени тютюневи стикове, които са направени от истински тютюн. При поставянето им в устройството те се нагряват и се отделя аерозол, без дим и пепел.

Електронните цигари работят с нагряване на течност, в която обикновено има добавен никотин, а понякога и овкусители, като при употребата им също няма дим, а се образува аерозол, съдържащ никотин.

Именно липсата на горене е и основната разлика между бездимните алтернативи и цигарите - съставът на аерозола при нагряване е коренно различен от този на дима при цигарите.

В посделните години расте броя на научните изследвания и експерти, които сочат, че бездимните алтернативи на конвенционалните цигари имат място в борбата с тютюнопушенето, като част от прилагане на стратеги за намаляване на вредата.

Това не означава, че устройствата за нагряване на тютюна и електронните цигари са безопасни или безвредни. Те съдържат никотин, който е силно пристрастяващ и те не са предназначени за употреба от непушачи или непълнолетни лица. Този тип изделия са предназначени единствено и само за пълнолетни пушачи, които не се отказват и биха продължили да пушат конвенционални цигари. Независимо от потенциала на бездимните алтернативи да намалят вредата н сравнение с пушенето, въвеждането и спазването на строги разпоредби за контрола и продажбата им е от изключителна важност. В Европейския съюз действат ефективно строги правила и изисквания към електронните цигари, никотиновите течности, системите за нагряване на тютюн, които производителите са задължени да изпълняват.


 

(1) Robustness of HPHC Reduction for THS 2.2 Aerosol Compared with 3R4F Reference Cigarette Smoke Under High Intensity Puffing Conditions - Catherine Goujon, Samuel Kleinhans, Serge Maeder, Laurent Poget and Jean-Pierre Schaller

(2) Platform 1's mainstream aerosol compared to reference cigarette smoke - Labstat International ULC is an independent ISO 17025 accredited laboratory in Kitchener, Ontario, Canada

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България.