По-ниски сметки за парно през зимата, без да чакаме изравнителна. Възможно е, стига да изпълним няколко лесни стъпки. Дистанционните топломери и водомери за топла вода не означават автоматично икономии в сметката, но могат да помогнат на потребителите да реализират такива. Как става това? Дистанционните уреди и водомери за топла вода станаха задължителни и у нас, заради Европейската Директива за енергийна ефективност, която цели икономия на енергия в домовете на крайните потребители. Внедрявайки системата от уреди с дистанционен отчет, клиентите ще трябва задължително да получават по-често (възможно е и месечно) информация за потреблението си. Реалните месечни сметки за парно и топла вода без изравнения през лятото стават възможни, защото вече не се налага посещение на отчетник в дома. "По този начин всеки може своевременно, според текущия си разход за потребление да коригира начина си на ползване, за да пести", коментира Милена Стоянова, управител на Техем. След монтиране на дистанционни разпределители и водомери за топла вода във всички имоти в сградата, с решение на общото събрание, сметките за парно и топла вода могат да станат месечни, без изравнителна и без посещения на отчетник в имотите. Така, когато получите фактура си за месец декември например, лесно можете да промените потреблението си за следващите месеци, така че да коригирате разхода си и да повишите енергийната ефективност. Намаляването на степента работа на радиатора чрез термостатния вентил, когато не сме у дома или през нощта, гарантира икономия на енергия, а от там и по-ниско месечно потребление.

Клиентите на Техем с месечни сметки за парно и топла вода, без изравнителна, могат да следят и месечното си потребление на клиентския портал на дружеството. Чрез новия клиентски портал на Техем, след регистрация, можете да заявите и монтаж на дистанционни разпределители, дистанционни водомери и топломери от Техем, както и да регистрирате документ, сигнал, искане за друга услуга и да проследите статуса им.

Припомняме, че считано от 12.3.2021 г. ако Ви се налага подмяна на уреди за топлинно счетоводство, в това число и водомерите за топла вода, е задължително новите, които монтирате, да се отчитат дистанционно. Това можете да направите и онлайн, чрез клиентския портал на Техем. След 1.1.2027 г. всички уреди за топлинно счетоводство трябва да бъдат дистанционни. Дистанционните водомери за топла вода трябва да са доставени или одобрени от фирмата за топлинно счетоводство, която обслужва сградата.

Съдържание на: Техем