Международният сухопътен транспорт е един от най-динамично развиващите се сектори в България с размер от 2.86 млрд. Евро (цели 6% от БВП на България) и над 42 000 заети лица. Годишно, българските компании за международен транспорт инвестират общо над 1,47 млрд Евро в нови технологии. Икономическите прогнози показват ръст на индустрията в страната с до 30% за следващите 3 години, по данни на KPMG.

снимки: Eurospeed

Eurospeed вече близо 30 години постоянно инвестира в развитието на екипа си, като тази година ще направи голяма крачка в посока разрастване. Компанията ще отвори модерен търговски офис, в бизнес парк от най-висок клас, до Южната дъга на Околовръстен път в София. Началната инвестиция е в размер над 225000,- Евро, като локацията е типично предпочетена от международни IT-компании.

"С развитието на бизнеса, освен водачи на камиони, за нас има необходимост от допълнителни хора с желание за кариера в международните търговски операции. Очакваният ръст на екипа ни е около 35% до началото на 2024г. Прогнозите за следващите пет години са за нови 16 000 работни места в нашия сектор. В днешната действителност на ръст в дигиталната търговия, в логистиката са необходими още амбицирани и способни хора, както и нови технологични решения", казва Владимир Спасов, Търговски директор на Юроспийд ООД.

 

Източник: EuroSpeed